Niedziela, 24.09.2017, godz. 19:21:13
 
Historia biblioteki
 

Biblioteka  udostępniająca książki dla mieszkańców Środy rozpoczęła działalność w 1945 r. Początkowo działała jako Powiatowa Biblioteka Publiczna, a od 1949 r. jako Biblioteka Miejska. Wielokrotnie w trudnych czasach powojennych zmieniała swoją siedzibę, ale ostatecznie wszystkie dotąd rozproszone działy znalazły swoje stałe miejsce w nowo przebudowanej dawnej synagodze pod obecnym adresem Plac Zamkowy 7. Mieści się ona w ścisłym centrum miasta, na Starówce, obok ratusza i gotyckiej kolegiaty. To szacowne sąsiedztwo historycznych budynków, sama synagoga oraz długie tradycje biblioteczne sprawiają, że obecna Miejska Biblioteka Publiczna w Środzie w równej mierze zwraca uwagę na nowoczesność, jak i  dba o tradycję oraz dorobek lat minionych.

Budynek MBP , dawna synagoga gminy żydowskiej w Środzie, jest jedynym świadectwem materialnym, potwierdzającym obecność,  rangę i dawne znaczenie środowiska żydowskiego w mieście. Specyfiką Środy było bowiem współistnienie obok siebie trzech narodowości – polskiej, niemieckiej i żydowskiej. Tak było aż do wybuchu II wojny światowej. Jej zakończenie przyniosło miastu całkowicie zmienioną sytuację demograficzną – zniknęły z życia codziennego Środy  dwie narodowości. Mimo lat poszukiwań nie znaleziono ocalałych ze średzkiej  gminy żydowskiej , więc w połowie lat 70-tych władze miasta zdecydowały o generalnej przebudowie niszczejącego budynku i przystosowaniu go na potrzeby biblioteki, a w latach 90-tych o kupieniu budynku od pełnomocnika gmin żydowskich.   Obecnie MBP to budynek główny, dobudowany parterowy pawilon wypożyczalni dla dzieci oraz filie terenowe w udostępnionych lokalach.